Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 3 mln listów z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2019 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 3 mln listów z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2019 r. na indywidualny numer rachunku składkowego. Informuje w nich przedsiębiorców, jak wyglądały rozliczenia ich firm z ZUS i jakie jest saldo na ich koncie na koniec 2019 r.

ZUS w komunikacie przesłanym PAP przekazał, że w najbliższych tygodniach każdy z ponad 3 mln płatników składek otrzyma list z podsumowaniem wpłat na swój indywidualny numer rachunku składkowego.

Będzie to ostatni raz, kiedy ZUS przekazuje te dane w formie papierowe. W kolejnych latach informacja o sposobie rozliczania wpłat będzie dostępna w formie elektronicznej na PUE ZUS.

PUE ZUS umożliwi każdemu przedsiębiorcy otrzymanie informacji o wysokości wpłat składek na swój indywidualny rachunek oraz zestawienie jakie należności zostały z nich pokryte. Możliwe będzie również łatwe uzyskanie informacji czy konto jest rozliczone na zero lbu czy występują nadpłaty lub niedopłaty.

Przedstawiciele ZUS informują, że przedsiębiorcy nie muszą się obawiać, że list jest wezwaniem do zapłaty nieopłaconych składek.

"Wychodzimy z założenia, że każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie jest jego saldo. To elementarna wiedza przy prowadzeniu biznesu" – prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Przesłanie przedsiębiorcom informacji o stanie bieżących rozliczeń składkowych jest możliwe dzięki wprowadzeniu e-składki. Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki wpłacane są na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) jednym zwykłym przelewem. ZUS rozdziela wpłaty na pokrycie składek na ubezpieczenia i fundusze, a następnie rozlicza je, począwszy od najstarszej należności. Zmiana ta spowodowała, że zamiast trzech lub czterech wpłat do ZUS wpływa tylko jedna łączna wpłata.

ZUS zastrzega, że każdy płatnik składek, który otrzyma korespondencję, powinien dokładnie ją przeczytać. W liście może się pojawić np. informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni zestawienie wpłat przesłane przez ZUS sprawdzić ze swoimi księgami finansowymi i zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład zgadza się z tą, którą oni mają po swojej stronie. Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować pomniejszeniem lub powiększeniem najbliższej płatności.

Źródło: PAP

Uważasz, że interesuje to Twoich znajomych? Udostępnij to na Facebooku:

Udostępnij na Facebooku