Biznes - 12.01.2020, godz. 16:36

Informacja o zmianach w BDO dla przedsiębiorstw

Czym jest BDO?

BDO jest systemem teleinformatycznym, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Rejestracja do BDO umożliwia gromadzenia danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup.

Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

  Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:
 • odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
 • część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
 • część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.
 • Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.

  Pełny tekst dostępny jest tutaj: Dziennik Ustaw

  Uważasz, że interesuje to Twoich znajomych? Udostępnij to na Facebooku:

  Udostępnij na Facebooku